Tìm tour
Tìm tour
Trong nước
Tìm tour
Tìm tour
Nước ngoài
Du lịch
Du lịch
Trải nghiệm
Đặt tour
Đặt tour
Khách đoàn
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Booking
Tra điểm
Tra điểm
khách hàng

Phú Quốc trở thành thành phố đảo đầu tiên của Việt Nam

Chiều 9.12, với 100% ủy viên có mặt tán thành, Ủy ban Tthường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập TP.Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 1.3.2021.

Theo đó, TP. Phú Quốc được thành lập trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số 179.480 người của H.Phú Quốc hiện nay. Đây cũng là thành phố đảo đầu tiên của Việt Nam giáp với TP.Hà Tiên, H.Kiên Lương và các nước Campuchia, Thái Lan.

Với nghị quyết trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng tán thành lập P.Dương Đông, trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số 60.415 người của TT.Dương Đông.

Ngoài ra, Phú Quốc cũng thành lập P.An Thới trên cơ sở nhập nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số 4.610 người của xã Hòn Thơm và nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số 37.485 người của TT.An Thới hiện nay.

Như vậy, sau khi thành lập các phường này, TP.Phú Quốc gồm 9 đơn vị hành chính cấp xã: P.Dương Đông, P.An Thới và 7 xã Hàm Ninh, Dương Tơ, Gành Dầu, Bãi Thơm, Cửa Dương, Cửa Cạn, Thổ Châu.

Cùng với việc thành lập TP.Phú Quốc, các cơ quan như TAND, VKSND của thành phố này cũng được thành lập.

Sau khi thành lập TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang sẽ có 15 đơn vị hành chính cấp quận, huyện, trong đó có 3 thành phố (Hà Tiên, Rạch Giá, Phú Quốc), 12 huyện với 144 đơn vị hành chính cấp xã (116 xã, 18 phường, 10 thị trấn).

Nguồn: Báo Thanh niên