TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN MARKETING VÀ ĐỒ HỌA

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN MARKETING VÀ ĐỒ HỌA

- Lên ý tưởng tổ chức, triển khai thực hiện tổ chức các chương trình khuyến mại, khuyến mãi, quảng cáo nâng cao hình ảnh, phát triển thương hiệu.
- Thiết kế đồ họa quảng cáo các sản phẩm của công ty.
- Quảng bá sản phẩm website thương mại.

TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH SALE TOUR

TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH SALE TOUR

- Hỗ trợ, lập kế hoạch kinh doanh, tiếp thị tour.
- Hỗ trợ xây dựng chương trình, tiếp thị các tour nội địa.
- Hỗ trợ trong việc thiết kế sản phẩm, quảng bá thương hiệu doanh nghiệp.

TUYỂN DỤNG SALE TOUR OUTBOUND

TUYỂN DỤNG SALE TOUR OUTBOUND

• Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh đối với thị trường khách outbound.
• Ƭhu thập và xây dựng dữ liệu khách hàng.
• Ƭham gia marketing online: social network, email, web…

TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG ĐIỀU HÀNH TOUR NỘI ĐỊA

TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG ĐIỀU HÀNH TOUR NỘI ĐỊA

- Nghe trực điện thoại tại Phòng điều hành, Điều hành tour hàng ngày.
- Thiết kế chương trình, lập bảng giá và quản lý tour
- Tư vấn về tour cho khách hàng, Đặt dịch vụ theo tour và theo nhu cầu của khách hàng

TUYỂN DỤNG SALE TOUR INBOUND

TUYỂN DỤNG SALE TOUR INBOUND

• Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh đối với thị trường khách inbound.
• Ƭhu thập và xây dựng dữ liệu khách hàng.
• Ƭham gia marketing online: social network, email, web…

TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH OUTBOUND

TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH OUTBOUND

- Quản lý phòng, tuyển dụng nhân sự và phát triển bộ phận outbound.
- Xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh thị trường mới.
- Xây dựng sản phẩm tours, chính sách giá, cơ sở dữ liệu, hợp đồng NCC, hợp đồng đối tác.